Noticies

13/09/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció de 1319,38 euros de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i qualitat de l'aigua de consum humà. Convocatòria 2020.
26/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals per un import de de 27.651,42 euros per les obres de "Arranjament camins municipals afectats...
26/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals per un import de de 18.203,77 euros per les obres de "Reconstrucció de la canonada del...
11/01/2021 Subvencions
El Depatarment de Cultura ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara, una subvenció de 4.000 euros per a les reparacions del Pont de Vallclara amb afectacions de l'estructura del pont per les riuades del passat mes d'octubre del 2019. Corresponent a la convocatòria de l'any 2020.
03/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara les següents subvencions: Pla d’Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023, del Servei d'Assistència Municipal: Despesa corrent. Anualitat 2020 per import de 22.000 euros Inversió. Anualitat 2021 per les següents actuacions *...
02/10/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara l' import de 7.000,00 euros corresponent a la subvenció en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19. Convocatòria 2020.
14/04/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció de caràcter excepcional l’import de 21.396,07 euros per la “SUBSTITUCIÓ DRENATGE PER L'AIGUA POTABLE OBTURAT DEL MUNICIPI DE VALLCLARA”. Convocatòria 2019.
31/01/2020 Subvencions
La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Vallclara la subvenció de 39.708,48 euros dins la convocatòria de subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019, per a la realització de les actuacions: "Projecte de dinamització del municipi de Vallclara" 1-...
20/01/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció de 904,43 euros de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i qualitat de l'aigua de consum humà. Convocatòria 2019.

Pàgines

Menu