La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara una Subvenció nominativa

02/10/2023 Subvencions

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara una Subvenció nominativa

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara una Subvenció nominativa.

Concepte: Arranjament i pavimentació vorera de l'Av. de la Diputació (TV-7004)

Import concedit: 36.631,50 euros

Total: 36.631,50 euros

 

    

 

 

Menu