Subvenció de la Diputació de Tarragona

28/07/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

 La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció, destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Convocatòria 2022.

Actuacions subvencionades:

  •  Construcció d'una parella de nans o capgrossos
  • Ampliació escenari amb mòduls
  • Aparell aire condicionat i calefacció instal·lat al bar del casal municipal
  • Actualització i ampliació alarma al nou Local Social
  • Fabricació d'un armari al Local social (zona banys)
  • Escala piscina gran adaptació per gent gran i escala per la piscina petita

Import concedit: 20.000 euros.

Amb aquesta ajuda l’Ajuntament ha pogut fer totes les actuacions.

Menu