Noticies

16/01/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de la línia Gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, per a l’exercici 2023 per l’execució de l’actuació Plagues urbanes i gestió animal domèstics, per import de 2.658,09 euros. Aquesta actuació es destina a...
16/01/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció de protecció de la salut pública per la control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l’...
24/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció de protecció de la salut pública per la control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l’...
15/11/2023 Subvencions
La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Vallclara, dins la convocatòria de subvencions adreçades a ajuntaments i consells comarcals per al foment de la creació d’infraestructures de protecció civil, per a l’any 2023 Actuació subvencionada: • Compra màquina llevaneus de voreres amb...
14/11/2023 Subvencions
Amb el suport de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat, s'ha concedit a l’Ajuntament de Vallclara aquesta subvenció per les actuacions a executar durant l’any 2023. Actuació subvencionada: • Adequació de l'Enllumenat exterior a...
10/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023, per les següents línies: • Línia 2 socorrisme piscines Import concedit: 8.443,00...
31/10/2023 Actualitat
El divendres passat es va dur a terme l’acte de presa de possessió de la jutgessa de pau. Després que s’escollís per ple i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ratifiqués el seu nomenament en data 26 de setembre de 2023 i publicat al BOPT el dia 17 d'octubre. Fet el jurament davant...
02/10/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara una Subvenció nominativa. Concepte: Arranjament i pavimentació vorera de l'Av. de la Diputació (TV-7004) Import concedit: 36.631,50 euros Total: 36.631,50 euros
14/09/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara les següents subvencions: Pla d'acció municipal (PAM 2020-2023). Anualitat 2023 Despesa corrent per import de 22.000 euros
14/09/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció per la Transició energètica i Acció climàtica. Convocatòria 2022, per les següents línies: Concepte: Línia 2 - PAESC Import concedit: 33.430,60 euros Amb aquesta ajuda, s’ ha dut a terme la Millora de la climatització de...

Pàgines

Menu