Noticies

13/09/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció de 1319,38 euros de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i qualitat de l'aigua de consum humà. Convocatòria 2020.
17/06/2021
La temporada de piscina municipal 2021 comença el proper dimecres dia 23 de juny i finalitzarà el dia 5 de setembre. Tot i que aquest any el PROCICAT encara no ha elaborat cap protocol amb les mesures específiques en relació al funcionament de les piscines, Salut ens indica que s’aplicaran les...
07/04/2021 Actualitat
En data 18 de desembre de 2020, el Ple d'aquest Ajuntament va acordar adherir-se a l’ampliació de l’àrea d’influència del Parc Natural de la Serra del Montsant i que es classifiqui com a zona de màxima protecció envers la contaminació lumínica (E1) de diversos municipis, de l’entorn del Montsant,...
26/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals per un import de de 27.651,42 euros per les obres de "Arranjament camins municipals afectats...
26/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals per un import de de 18.203,77 euros per les obres de "Reconstrucció de la canonada del...
11/01/2021 Subvencions
El Depatarment de Cultura ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara, una subvenció de 4.000 euros per a les reparacions del Pont de Vallclara amb afectacions de l'estructura del pont per les riuades del passat mes d'octubre del 2019. Corresponent a la convocatòria de l'any 2020.
28/12/2020 Actualitat
S'informa a la població que del 28 de desembre al 4 de gener (ambdós inclosos) s’obre el termini de consulta i reclamacions del cens electoral vigent a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021. Durant el període electoral estarà disponible a internet aquest servei de...
21/12/2020 Actualitat
Per acord del Ple de la corporació de data 18 de desembre de 2020 es va aprovar inicialment l'adhesió a la tramitació de protecció envers la contaminació lumínica. Mitjançant aquest anunci, se sotmet a informació pública pel termini de 15 dies durant el qual es poden presentar les al·legacions que...
13/11/2020
La Diputació de Taragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics expecionals per un import de de 22.348,58 euros per les obres de "Reconstrucció del mur de la piscina municipal".
03/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara les següents subvencions: Pla d’Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023, del Servei d'Assistència Municipal: Despesa corrent. Anualitat 2020 per import de 22.000 euros Inversió. Anualitat 2020 per les següents actuacions: *...

Pàgines

Menu