Noticies

14/09/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara les següents subvencions: Pla d'acció municipal (PAM 2020-2023). Anualitat 2023 Despesa corrent per import de 22.000 euros
14/09/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció per la Transició energètica i Acció climàtica. Convocatòria 2022, per les següents línies: Concepte: Línia 2 - PAESC Import concedit: 33.430,60 euros Amb aquesta ajuda, s’ ha dut a terme la Millora de la climatització de...
01/08/2023 Subvencions
L’Ajuntament de Vallclara s’ha acollit a la subvenció de la Diputació de Tarragona pel Programa foment de l’ocupació local sol·licitant contractar temporalment, durant sis mesos, dues persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades al Servei d’Ocupació de Catalunya a la data d’inici de...
31/07/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallclara una subvenció en concepte, E-CATALEG, per import de 12104,53 euros. destinada a la programació dels actes per la Festa Mayor els dies 25, 26,27 i 28 d'agost.
28/07/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció, destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Convocatòria 2022. Actuacions subvencionades: Construcció d'...
21/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022, per les següents actuacions: • Reparació revestiment piscines municipals Import concedit: 10.457...
19/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables - Convocatòria 2022, per les següents línies: Línia 2 - Salut Import concedit: 6.466,15 euros Línia 1 - 1.2 Piscines Import concedit: 8.174,00...
13/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara una subvenció per la transició energètica i acció climàtica, anualitat 2021, per la següent actuació: Línia 2 – PAESC Per la instal·lació d’un sistema fotovoltaic d’autoconsum a la pèrgola situada darrera l’edifici de l’ajuntament,...
04/10/2022 Subvencions
Segons les bases publicades al BOPT amb data 25/03/2022, en relació amb la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona, amb el concepte de “Contractació de les activitats incloses en l’e-catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022, donem publicitat a la...
17/02/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021. Convocatòria 2021. Línia 1 - Socorristes de les zones de bany: Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines Import concedit: 7.791,54...

Pàgines

Menu