Subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022

21/10/2022 Subvencions

Subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022, per les següents actuacions:

• Reparació revestiment piscines municipals

Import concedit: 10.457,13 euros

 

• Reparació fuita aigua al carrer de la Font

Import concedit: 1.842,40 euros

 

• Reparació col·lector clavegueram c/ Major

Import concedit: 6.479,68 euros

Menu