Subvenció de la Generalitat de Catalunya

14/11/2023 Subvencions

Subvenció de la Generalitat de Catalunya

 Amb el suport de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat, s'ha concedit a l’Ajuntament de Vallclara aquesta subvenció per les actuacions a executar durant l’any 2023.
 
Actuació subvencionada:
 
Adequació de l'Enllumenat exterior a Vallclara
Import concedit: 26.784,22 euros
 
 
 
Menu