Noticies

31/07/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallclara una subvenció en concepte, E-CATALEG, per import de 12104,53 euros. destinada a la programació dels actes per la Festa Mayor els dies 25, 26,27 i 28 d'agost.
28/07/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció, destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials. Convocatòria 2022. Actuacions subvencionades: Construcció d'...
21/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022, per les següents actuacions: • Reparació revestiment piscines municipals Import concedit: 10.457...
19/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables - Convocatòria 2022, per les següents línies: Línia 2 - Salut Import concedit: 6.466,15 euros Línia 1 - 1.2 Piscines Import concedit: 8.174,00...
13/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara una subvenció per la transició energètica i acció climàtica, anualitat 2021, per la següent actuació: Línia 2 – PAESC Per la instal·lació d’un sistema fotovoltaic d’autoconsum a la pèrgola situada darrera l’edifici de l’ajuntament,...
04/10/2022 Subvencions
Segons les bases publicades al BOPT amb data 25/03/2022, en relació amb la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona, amb el concepte de “Contractació de les activitats incloses en l’e-catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022, donem publicitat a la...
17/02/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021. Convocatòria 2021. Línia 1 - Socorristes de les zones de bany: Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines Import concedit: 7.791,54...
12/01/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara una subvenció per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior de diversos carrer del municipi, anualitat 2020, per la següent actuació: Línia 1: PAES Per la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior de...
26/10/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara les següents subvencions: Pla d’Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023, del Servei d'Assistència Municipal: Despesa corrent. Anualitat 2021 per import de 22.000 euros Inversió. Anualitat 2021 pe la següent actuació: Subvenció...
18/10/2021 Subvencions
La Festa Major de Vallclara aquesta any s'ha celebrat els dies 20, 21,22 i 23 d'agost. Les actuacions programades s'han realitzat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

Pàgines

Menu