Subvenció de la Diputació de Tarragona

24/11/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara la subvenció de protecció de la salut pública per la control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023, per a la següent actuació:

• Línia 2 - Aigua 2023
Import concedit: 7.372,51 euros

Menu