Subvencions de la Diputació de Tarragona

03/11/2020 Subvencions

Subvencions de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallclara les següents subvencions:

Pla d’Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023, del Servei d'Assistència Municipal:


Despesa corrent. Anualitat 2020 per import de 22.000 euros

Inversió. Anualitat 2020 per les següents actuacions:

*Subvenció concedida per la "Renovació a la piscina del sistema dosificació i lectura automàtica de de clor i PH" per un import de 9.297,49 euros


*Subvenció concedida per la "Reparació instal·lacions d'enllumenat i voreres de la carretera TV-7004." per un import de  21.274,45 euros 

Menu