Subvenció e-catàleg Diputació de Tarragona

04/10/2022 Subvencions

Subvenció e-catàleg Diputació de Tarragona

Segons les bases publicades al BOPT amb data 25/03/2022, en relació amb la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona, amb el concepte de “Contractació de les activitats incloses en l’e-catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022, donem publicitat a la subvenció concedida.

Actuacions contractades per l’e-catàleg per la Festa Majors de Vallclara els dies 26,27,28 i 29 d'agost de 2022, per un import de 8573,00 euros

Menu