Subvenció de la Diputació de Tarragona

02/07/2019 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

 

Concessió de subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural. Convocatòria 2019.

*Adquisició de diversos béns mobles per a equipaments municipals per import de 4741,05 euros.

 

 

 

Menu