ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA - 14 de febrer de 2021

28/12/2020 Actualitat

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA - 14 de febrer de 2021

S'informa a la població que  del 28 de desembre al 4 de gener (ambdós inclosos) s’obre el termini de consulta i reclamacions del cens electoral vigent a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021.

Durant el període electoral estarà disponible a internet  aquest servei de consulta a l’efecte que els electors puguin comprovar les dades de la seva inscripció en el cens electoral.

Per assegurar la privacitat de les dades cal posar el nom o el número del document d'identificació tal i com figura en el cens electoral.

Si no localitzeu la vostra inscripció podeu trucar al telèfon 977 869 212 i facilitar les dades.

El cens electoral que s'utilitzarà és el cens tancat a data 01/10/2020, amb les variacions del padró registrades fins al 29/09/2020.

Si disposeu de certificat electrònic, podeu consultar vosaltres mateixos si sou al cens en aquest enllaç.  

El VOT PER CORREU es podrà sol·licitar a partir del 22 de desembre i fins al 5 de febrer. Es podrà fer de forma presencial a les oficines de correus o telemàticament amb certificat digital. Consulta més informació sobre les modalitats de vot clicant aquí.

Es recorda que a les eleccions al Parlament de Catalunya només poden votar les ciutadanes i els ciutadans amb nacionalitat espanyola majors de divuit anys que tinguin la condició política de catalans (que s'obté mitjançant la inscripció en el padró municipal d'habitants a qualsevol municipi de Catalunya) inscrites i inscrits al cens electoral i que no es trobin en alguna de les situacions que legalment priven del dret de vot.

També poden votar a les eleccions al Parlament les ciutadanes i els ciutadans amb nacionalitat espanyola residents al l'estranger que hagin tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu (inscrits al padró d'habitants), i que acreditin aquesta condició al consolat d'Espanya corresponent, i també els seus descendents inscrits com a espanyols, si ho sol·liciten, en la forma que determini la llei de l'Estat.

Per més informació:

Consulta el portal web parlament2021.cat clicant aquí.

Consulta la nota de premsa de l'INE sobre les eleccions al Parlament de Catalunya 2021 clicant aquí.

Menu