Anunci sobre l'adhesió a l'ampliació de l'àrea d'influència del Parc Natural de la Serra del Montsant

07/04/2021 Actualitat

Anunci sobre l'adhesió a l'ampliació de l'àrea d'influència del Parc Natural de la Serra del Montsant

 

En data 18 de desembre de 2020, el Ple d'aquest Ajuntament va acordar adherir-se a l’ampliació de l’àrea d’influència del Parc Natural de la Serra del Montsant i que es classifiqui com a zona de màxima protecció envers la contaminació lumínica (E1) de diversos municipis, de l’entorn del Montsant, per la declaració de Zona de Especial Protecció de Qualitat Ambiental – ZEPQA- en l’àmbit lumínic que esta tramitant la Direcció General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat.

 

Documents associats: 
Menu